top of page
 

Op een andere manier het gesprek aangaan over ´elkaar inspireren´, ´beleving´ en ´het behalen van doelen´.

 

Leiders leren en inspireren allemaal anders.  De meeste management development programma´s onderkennen dit en interveniëren hierop. Dit gebeurt in mijn ogen vrij traditioneel. In vergaderzalen ´ondergaan´ zij Powerpointpresentaties, spelen zij managementgames (op basis van gaming inzichten) en sluiten zij af met intervisie.

Dit kan effectief zijn echter deze effectiviteit neemt, naar mijn mening, af naarmate leiders meer senior zijn. Men is deze methodieken gewend en anticipeert daar al op waardoor het leervermogen afneemt.

 

Psycholoog Kolb vier leerstijlen om dit aan te tonen. Wat zijn deze stijlen?

 

  1.     Concreet ervaren ('feeling');

  2.     Waarnemen en overdenken ('watching');

  3.     Abstracte begripsvorming ('thinking');

  4.     Actief experimenteren ('doing').

 

Managementteams zijn vooral vaardig in de stijlen 2 en 3.  Echter naarmate zij daar steeds vaardiger in worden zijn deze stijlen ook steeds ineffectiever. Het is daarom vreemd dat leerstijlen 2 en 3 zo´n 80% uitmaken van het palet van senior managementteams terwijl het ´concreet ervaren´ en ´experimenteren´ net zo belangrijk is. Daar is bij hen ook echt behoefte aan. Dit vind ik ook vanzelfsprekend omdat de huidige wereld steeds sneller verandert en het beroep dat wordt gedaan op het aanpassings- en reactievermogen van managementteams steeds groter wordt. Denk daarbij aan de huidige trends als digitalisering en robotisering. Ook het inspelen op de snel veranderende context, economisch-, financieel- maar ook qua wet- en regelgeving wordt steeds belangrijker.

 

Durf daar voor jezelf in te investeren en ontdek samen waar je de volgende stap in kunt maken.

 

Dus niet ´standaard´ via PowerPoint of managementgames de verdieping met elkaar zoeken over dilemma´s, jaarplannen, missie- en visiedoelstellingen. Niet samen in een hok de zoveelste workshop volgen maar gewoonweg op een andere manier samen het gesprek aangaan. Dit past naar mijn overtuiging ook beter bij wie wij als mens zijn en samen doelen kunnen behalen. Ervaar en durf samen met elkaar te experimenteren en daarin non-conformistisch te zijn. Durf stappen te nemen; dat inspireert, blijft hangen en maakt teams krachtiger. Durf uit je comfortzone te komen!

 

 

 

 

 

bottom of page