top of page
IWAN BEAN.jpg

Producten en Diensten

Keynote lezingen op (publiek-) leiderschap.

Individuele coaching van leidinggevenden en medewerkers op (persoonlijk-) leiderschap.

Analyse/doorlichting organisatie (eenheid) op thema's inclusie, diversiteit, sociale & psychologische veiligheid.

Desktop research en interviews managers en
medewerkers).

Onderzoek naar én advisering op  strategisch, tactisch en operationele werking van de genoemde thema's.

Analyse team (s) op thema sociale & psychologische veiligheid en diversiteit en inclusie: desktop research en interview team (s) en leidinggevende.

Intervisie voor groepen managers en medewerkers.

Inclusief Meesterschaplab.

E-learning diversiteit en inclusie.

Ervaringsgericht leren sessies op inclusie, diversiteit, sociale- en psychologische veiligheid.

Managementgames op 'Inclusief Meesterschap' gebaseerd op wetenschapsmodellen.


Prijzen op aanvraag.

bottom of page