top of page

Management coaching, op basis van exclusiviteit, aan de hand van de uitgangspunten van meerdimensionaal leiderschap. 

 

In het traject wordt u geïnspireerd om aan het volgende werken:

-Versterken van het inzicht in uw  huidige handeling repertoire en de effectiviteit daarvan richting uw omgeving;

-Inzicht in de mogelijkheden tot de verbreding van én inzet van het nieuwe handeling repertoire;

-Congruente verbinding met hart, hoofd, buik en ziel (managerial kwaliteit, ratio, intuïtie, gevoel en moreel leiderschap) vanuit verbinding;

-Versterken van de verbinding tussen wat u fysiek laat zien en uit wil stralen;

-Echt openstaan voor feedback en effectief zichtbaar daarop acteren op alle niveaus.

 

Begeleiding:

Op basis van de vraagstelling wordt een traject opgesteld. In het eerste gesprek zal de coaching vraag worden aangescherpt en uitleg worden gegeven over het coaching traject en de fysieke inspanningen; uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de fysieke conditie en fysieke capaciteiten. 

 

Tijdens het traject worden huiswerkopdrachten meegegeven die uiteenlopende vormen kunnen aannemen. Zo kan gevraagd worden literatuur te bestuderen, kan er een verslag worden

geschreven van een bepaalde gebeurtenis of periode.

 

Zoals eerder gesteld zal er ook een fysieke component worden ingebracht, rekening houdend met de

fysieke capaciteiten. Doel daarvan is om inzicht te krijgen in de congruentie tussen fysiek- en mentaal leiderschap om als zodanig de leiderschapsontwikkeling goed te kunnen faciliteren.

 

Duur:

Het coachingstraject heeft een doorlooptijd van ongeveer 14 weken. In deze periode vinden er met de deelnemer 8 sessies van 2 uur plaats en neemt  Aan het eind van het traject vindt een evaluatie plaats met de deelnemer en als gevraagd de leidinggevende.

 

Het coachingstraject zal plaatsvinden onder

begeleiding van een internationale bokstrainer. 

 

bottom of page