top of page
Logo Inclusief Meesterschap.jpg

Inclusief Meesterschapslab©

Het 'Inclusief Meesterschapslab’ bestaat uit meerdere modules waarin onder andere theorieën rond inclusie, sociale- en psychologische veiligheid worden besproken en waarmee in de praktijk wordt geoefend: gekoppeld aan leiderschap. Elke deelnemer krijgt een individuele intake om leerdoelen te bepalen. Zo kunnen kleine groepen worden gevormd met een vergelijkbaar ‘instapniveau’ op het model 'Inclusief Meesterschap' waardoor collectief leren wordt versterkt. Het doel is om de deelnemers te laten groeien door middel van het model Inclusief Meesterschap.

Voorafgaand aan de individuele intake vindt een groepssimulatie plaats waarbij deelnemers het patroon van uitsluiting, zoals ik in mijn boek heb beschreven, waarbij deelnemers het patroon van uitsluiting doorleven zoals ik in mijn boek heb beschreven. De simulatie levert een duidelijk beeld op waar de deelnemers staan op het model 'Inclusief Meesterschap' en de doorleving daarvan.

 

Na de simulatie en de intake oefenen deelnemers met voorbeelden uit de praktijk onder andere door de werkvorm ‘deliberate practice’. Daarbij worden ook personen uit de praktijk betrokken die met ‘niet-inclusief’ gedrag te maken hebben (gehad). Deelnemers spiegelen en reflecteren voortdurend op het geleerde aan de hand van de theorieën en oefeningen uit mijn boek.

Het Inclusief Meesterschapslab biedt een passend antwoord op:

-Visie op diversiteit en inclusie op strategisch, tactisch en operationeel niveau (hoe krijg je de visie werkend?);

- Het relateren van diversiteit en inclusie aan sociale- en psychologische veiligheid en actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen;

-Het zichtbaar en geloofwaardig versterken van de handelingsperspectieven en vaardigheden van leidinggevenden.'

Waarom nodig?

Als je zelf wordt geraakt door een gevoel van uitsluiting, werk je meer intrinsiek mee aan inclusie. Dat komt mooi terug in de ervaringen van geïnterviewden in mijn boek, zoals Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer Nederland. Bij de eerste ontmoeting met wat brandweerlieden vertelde hij: ‘Ik ben heel erg pro-diversiteit en inclusie.’ Hun reactie: ‘Oh ja, dat zeiden voorgaande collega’s ook allemaal…’ Dat Tijs niet werd geloofd, raakte zijn integriteit waardoor hij nog meer bewijsdrang voelde. Vervolgens zag hij dat brandweermannen met een multiculturele achtergrond last hadden van minderheidsstress en gebukt gingen onder prestatiedruk. Zo oefenden ze voorafgaand aan een training met elkaar voor een hogere slagingskans. In de hoop dit patroon te doorbreken, voerde Tijs de ‘een derde-regel’ in: een derde van de nieuw aan te trekken collega’s is multicultureel, een derde vrouw en een derde witte man, zodat iedereen zich thuis voelt. Dit deed hij, omdat hij werd geraakt. Hoe je dat vervolgens duurzaam aanpakt, dát is inclusief meesterschap.

 

Wat is het verschil tussen inclusief meesterschap en inclusief leiderschap?

Bij inclusief leiderschap draait het vooral om de werkomgeving die je als leidinggevende creëert waarin verschillen er mogen zijn, die kunnen leiden tot beter presterende teams en afdelingen. Een mooie opvatting die verbreed zou moeten worden vanwege de waarden- en normenkaders die je als leidinggevende zelf meeneemt vanuit jouw ‘bubbel’ of privé leefwereld. Daarbij is het ook van belang om begrip te hebben voor de sociale- en psychologische processen van individuen en groepen in de systeemwereld. Het ‘frame’ dader, slachtoffer en redder los te kunnen laten en oog te hebben voor de eigen ervaringen met niet-inclusief gedrag. Het is lastig om een intrinsiek gemotiveerde inclusieve leider te zijn zonder eigen ervaringen op niet-inclusief gedrag, en sociale- en psychologische theorieën op in- en uitsluiting. Het is namelijk geen leiderschapskunstje dat je snel leert in een workshop.

Wat komt onder meer aan bod in het Inclusief Meesterschapslab?

 • Inzicht in de dilemma's van leiders en bestuurders in een snel veranderende wereld?

 • De veranderende eisen van jongere generaties ten aanzien van leiderschap.

 • Inbreng van praktijkervaringen en -dilemma's.

 • Het belang én de valkuil van intuïtie?

 • Hoe werkt 'diversity fatigue'.

 • Sociale veiligheid in relatie tot diversiteit en inclusie.

 • Psychologische veiligheid in relatie tot diversiteit en inclusie

 • De toenemende rol van waarden-, normen en overtuigingen vanuit de leefwereld in de systeemwereld. Hoe ga je hier als leider effectief mee om? Wat breng je zélf mee? Is dit effectief?

 • Leef- en systeemwereld i.r.t. diversiteit en inclusie.

 • Systeem 1 en systeem 2 denken.

 • Onze onbewuste- en bewuste vooroordelen (bias). 

 • Waarom interventies op inclusie, diversiteit sociale- en psychologie veiligheid doorgaans niet werken?

 • Welke interventies werken in welke situatie?

 

Het lab is een ervaringsgerichte reis waarbij je samen, in een kleine groep, leert, ontdekt en experimenteert gecombineerd met stevige theoretische inzichten op het gebied van leiderschap. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen waaronder theaterinterventies en andere interactieve werkvormen.

Het Lab wordt ondersteund met E-learning.

 

Opbouw programma:

 • Groepssimulatie waarbij waarbij uitsluitingsprocessen worden ervaren in een theatersetting vanuit verschillende situaties. Denk aan de situaties waarbij de leidinggevenden handelingsverlegen zijn op diversiteit, inclusie, sociale- en psychologische veiligheid. 

 • Een individuele intake waarin de deelnemers met behulp van een coach hun leerdoelen formuleren gerelateerd aan het model 'Inclusief Meesterschap'.

 • Een uitgebreid programma van 6 modules (in totaal 12 bijeenkomsten). Deze bijeenkomsten vormen de praktische én theoretische basis voor het hele traject. 

 • Twee lunchsessies met (top-) managers die de deelnemers plenair meenemen in hun reis, dilemma's en ervaring op Inclusief Meesterschap.

 • Continue reflectie, coaching en ervaringsgericht leren met behulp van verschillende werkvormen.

 

Voor wie?

Leidinggevenden in publieke- en private organisaties die een visie en handelingsperspectieven willen ontwikkelen op de thema's diversiteit en inclusie, gerelateerd aan sociale- en psychologische veiligheid. Leidinggevenden zijn na het Lab in staat om op strategisch-, tactisch en operationeel effectief te zijn op de thema's. Na afronding van het Lab krijgen de deelnemers een certificering.

​​© 2024 | Inclusief Meesterschap(-sLab) is een product en merk van Iwan Bean MA MBA

bottom of page