top of page

Algemeen over de belevingsclinics

 

De inspiratie speech, de daaropvolgende clinic en de leiderschapsreis sluiten naadloos op elkaar aan. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever – voor wat betreft de invulling van de dag - kan de duur van een belevingsclinic een dag of een dagdeel zijn. Als wenselijk kan ook worden gezorgd voor een managementscan (voorafgaand aan de clinic) die met het team wordt besproken voordat de clinic plaats vindt. Na de clinic kan een follow- up plaatsvinden zoals een management ontwikkeltraject met medewerking van een van mijn partners.

 

Warming up

De inspiratiespeech is de dus de inhoudelijke ´warming up´ voor het team waarbij kan worden gekozen voor een onderwerp als LEAN, Innovatie of Generatiemanagement. Er is ook nog de optie om een speech te boeken over ´Multiculturele Diversiteit`. Na de inhoudelijke warming up betreedt het team de wedstrijdring onder begeleiding van een professionele gelicenseerde bokstrainer en mijzelf. Daarbij wordt ingegaan op individuele dilemma´s en groepsdilemma´s.

 

Aan het werk

De dilemma´s die in de ring worden behandeld zijn werk gerelateerd en mogen uiteraard het thema van de speech raken. Na een twee-ën-een-half uur durende clinic waarin fysiek en inhoudelijk wordt gespard in de boksring, is er ruimte voor persoonlijke- en groepsreflectie. Deze duurt 45 minuten en vindt eveneens plaats onder begeleiding. Hierin staat het boksen niet centraal maar wordt als het ware opgehaald wat bruikbare toepasbare inzichten zijn waar men zich zowel op individueel- als op teamniveau aan wil committeren op het werk. Zoals eerder gesteld is er de mogelijkheid om hier een follow up aan te verbinden zoals een managementontwikkeltraject.

 

Cooldown

Afsluitend is ruimte om te douchen en vindt de leiderschapsreis plaats in het Tropenmuseum. Deze wordt afgesloten met een inspirerend diner waarbij na iedere gang wordt gerouleerd en waarbij vrij wordt teruggeblikt op de dag.

 

Locatie

KONINKLIJK TROPENMUSEUM AMSTERDAM

 

Er zijn twee zalen beschikbaar waarin de sessies kunnen plaatsvinden.

1/De ´Mauritszaal´voor teams die een besloten sessie prefereren;

 

De ´Marmeren Hal´ voor teams die onder druk willen presteren en het waarderen als er regelmatig bezoekers langslopen die als toeschouwers het leerproces bekijken.

.

bottom of page